OPT OPTC Proteintech 17897-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
MGC12685;PCGF4;RNF51 BMI1 Proteintech 10832-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FLJ00380;LCR-F1;NRF1;TCF11 NFE2L1 Proteintech 12936-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
3ALPHA-HSD;RDH15;RDHL;RDHTBE;RETSDR8;SDR9C4 DHRS9 Proteintech 14560-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
SEPT11 Proteintech 14672-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
DKFZp779D216;FLJ27452;MGC71997 RPL19 Proteintech 14701-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
DEEPEST;MAP126;hMAP126 SPAG5 Proteintech 14726-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FLJ10385;TCAB1;WDR79 WRAP53 Proteintech 14761-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FLJ42461;MGC131847;MGC138382 SMTNL2 Proteintech 14782-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
C6orf80;CCRL1AP;DKFZp586D0623;MGC131913 CCDC28A Proteintech 14807-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
MGC2731;SSB1 OBFC2B Proteintech 14809-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
DKFZp666H2010;FLJ36507;MGC2742;MGC4309;SARG C1orf116 Proteintech 14888-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
ABI-2;ABI2B;AIP-1;AblBP3;SSH3BP2;argBPIA;argBPIB ABI2 Proteintech 14890-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FLJ16112;MGC23410;MGC8688;NAP1;NAP1L;NRP NAP1L1 Proteintech 14898-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
DKFZp781B11202;MGC111579 DARS Proteintech 14989-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FGH;FLJ11763 ESD Proteintech 15244-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FMO2 FMO4 Proteintech 15394-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FLJ13052;FLJ37724;dJ283E3.1 NADK Proteintech 15548-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
CPA2 Proteintech 15626-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
C1orf41;HSPCO34;PP25 HSPB11 Proteintech 15732-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
HEP27;SDR25C1 DHRS2 Proteintech 15735-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
LOQS;TRBP;TRBP1;TRBP2 TARBP2 Proteintech 15753-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
FIGLER1;MGC2656;SALM4 LRFN3 Proteintech 15754-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
HsT17454;MAPKK5;MEK5;PRKMK5 MAP2K5 Proteintech 15758-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
CHMP1;KIAA0047;PCOLN3;PRSM1 CHMP1A Proteintech 15761-1-AP 1078/50ul#2498/150ul 详情
首页 公司简介 新闻中心 产品中心 特色产品 技术专栏 在线订购 联系我们

版权所有 艾美捷科技有限公司

地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074

电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800

鄂ICP备10204150号

Abbkine Scientific   亚科因科技